Czwartek

Świadectwo złożone, w nzasie niedzielnego nabożeństwa, przez brata Artaka Margariana z Armenii w  Zbór ChWZ Kłodzko, licpiec 2013 r.
Nabożeństwo czwartkowe z udziałem gości: Aleksandra Barkocziego, Piotra Kolorowicza i Andrzeja Karzełka.
Jan Jędrzejczak z Kutna, świadectwo spotkania z Bogiem wydane w czasie trwania VI Konferencji Misji Więziennych w Kłodzko 12-14 kwietnia 2013. (Zbór Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej CHWZ w Kłodzko, ul. Rodzinna 73-75).
Pieśń "Drogocenny Baranek Boży" zaśpiewany podczas usługi przez chór ze Zboru ChWE "Emmanuel" z Narwy (Estonia).