II chrześcijańska konferencja integracyjno-szkoleniowa

To już druga tego rodzaju konferencja, która odbyła się w Kłodzku. Tym razem w dniach  27-29 listopada 2009 roku. Konferencja poświęcona była pracy wśród skazanych, uzależnionych oraz bezdomnych. Uczestnikami tego spotkania byli zarówno bracia i siostry, którzy już pracują w w/w służbach, jak i ci, którzy właśnie ją rozpoczynają.

- Wytrwaj w tej służbie, aż przyjdzie Pan – te słowa podkreślił w swej przemowie powitalnej Krzysztof Kwiecień, pastor kłodzkiego zboru a jednocześnie współorganizator konferencji. - Celem konferencji jest przede wszystkim zachęcenie do wytrwałości wszystkich zaangażowanych w tym dziele - kontynuuje brat Krzysztof.

Na kłodzkie spotkanie także i tym razem przybyli przedstawiciele wielu zborów z naszego kraju, zarówno z kręgów naszej wspólnoty jak i spoza niej. Ponad siedemdziesięcioosobowa grupa braci i sióstr w ciągu tych trzech dni, dzieliła się świadectwami Bożego działania w miejscach, gdzie na co dzień usługują. Ich pragnieniem było również uczyć się poprzez wskazówki i doświadczenia innych w zakresie wymienionych tu służb. Zachęceni Bożym Słowem, poprzez pieśni i modlitwy obecni uczestnicy konferencji składali też liczne dziękczynienia Panu za liczne błogosławieństwa w podejmowanej służbie. Na tym spotkaniu obecni byli również przedstawiciele administracji więziennej kłodzkiego Zakładu Karnego, którzy dzielili się swymi spostrzeżeniami związanymi z pracą wśród skazanych. Całość spotkania koordynował brat Andrzej Kulita współgospodarz konferencji oraz na co dzień kapelan więzienny w misji więziennej funkcjonującej w przy kłodzkim zborze ChWZ. Na konferencji obecni byli również bracia: Roman Jawdyk - Prezbiter Naczelny naszej Wspólnoty, który dzielił się Bożym Słowem podczas spotkania, oraz brat Andrzej Poręba - zastępca Prezbitera Naczelnego.

Szczególnie budujące były świadectwa składane przez osoby wyzwolone z pęt grzechu i licznych nałogów. Ich treść wyraźnie wskazywała jak ogromna jest Łaska Jezusa Chrystusa. I tak np. byliśmy wdzięczni Bogu za brata Kazimierza z Żor, którego Pan wyzwolił z pęt alkoholizmu oraz wyrwał z wielu grzechów i bezdomności, by uczynić nowonarodzonym szczęśliwym dzieckiem Bożym a obecnie aktywnym pracownikiem wśród biednych i uzależnionych. Dziękowaliśmy za Mirka, który będąc na skraju życia i śmierci został uratowany przez Pana z wieloletniego zniewolenia alkoholowego. Wdzięczni byliśmy również za Darka, młodego brata w Chrystusie, który niedawno opuścił Zakład Karny w Kłodzku a nieco wcześniej powierzył swe życie Chrystusowi. Dziś jest on człowiekiem wolnym i szczęśliwym w Chrystusie. Dziękowaliśmy za wielu, którzy w tych dniach dzielili się tym, co Bóg uczynił w ich życiu a lista ich imion jest bardzo długa. Chwała Bogu za każdego z nich.

Wielu byłych skazanych, obecnych na tej konferencji, opowiadało o swym zaangażowaniu w służbę ewangelizacji osadzonym i skazanym w aresztach śledczych i zakładach karnych. Tak jak kiedyś ktoś im zaświadczył o Jezusie Chrystusie, podał Biblię, złożył świadectwo wiary, tak oni dziś pragną zanieść to Boże poselstwo miłości dla tych wielu jeszcze niezbawionych osób. Ciągle jest ich wielu za murami więzienia, zarówno tego prawdziwego jak i „więzienia o niewidzialnych kratach, złożonych z grzechów zniewalających tysiące ludzi. W wielu świadectwach składanych przez uczestników spotkania, można było usłyszeć świadectwa Bożego prowadzenia, opisy tego jak Pan docierał do serc żyjących w duchowej ciemności. Niejednokrotnie słyszeliśmy, jak przez małe niebieskie Nowe Testamenty wydania Gedeonitów, Chrystus przemawiał do ludzkich serc, by w końcu pociągnąć je ku zbawieniu. Tu również przedstawiciele Stowarzyszenia Gedeonitów obecni na konferencji dzielili się świadectwami i informacjami o pracy i dystrybucji Bożego Słowa wśród skazanych, do których również docierają, jako jednego z obszarów ewangelizacji polskiego społeczeństwa.

Wierzymy, że nie było to ostatnie tego typu spotkanie w Kłodzku. Mamy nadzieję, że tak jak po ostatniej konferencji w 2008 roku, kiedy wielu uczestników zostało zachęconych do pracy wśród skazanych tak i po II kłodzkiej konferencji Pan pobudzi wielu nowych pracowników do tej niezwykle ważnej misji.

Jan Stypuła