Gimnazjaliści Kłodzkiego i Walimskiego Zboru na Zjeździe Gimnazjalistów / Kostrzyn 2013

Fragmenty wykładów braci Krzysztofa Kwietnia i Jarosława Domieniuka oraz pieśń śpiewana przez młodzież ze Zborów w Kłodzku i Walimiu. XXIII Zjazd Gimnazjalistów, Kostrzyn nad Odrą 2013 r.