XXII Zjazd Gimnazjalistów / 2013

 
W dniach 17-19 maja 2013 r. po raz kolejny w Zborze ChWZ Kłodzko gościliśmy młodszą grupę młodzieżową naszej Wspólnoty, czyli gimnazjalistów. Każdy ze zjazdów stanowi nowe i osobne wyzwanie dla organizatorów. Także i tym razem wielu braci i sióstr kłodzkiego zboru stanęło na wysokości zadania, aby zjazd mógł odbyć się zgodnie z planem, za co Bogu należy się dziękczynienie.

Już w piątkowe popołudnie, gdy rozpoczynał się XXII Zjazd Gimnazjalistów, do Kłodzkiego zboru młodzież gimnazjalna przybyła w liczbie około 70 osób z różnych regionów naszego kraju by wziąć udział w społeczności, która zainicjowała rozpoczęcie zjazdu.
 
 
Tematem przewodnim XXII Zjazdu gimnazjalistów, był fragment z Pisma Świętego: A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. : (List do Rzymian 12:2)
Życie gimnazjalisty w dzisiejszym czasie pełne jest wyzwań. Każdego dnia młody człowiek musi dokonywać właściwych wyborów na drodze swojego życia, tym bardziej, jeśli życie to ma być nacechowane świętością wyraźnie określoną na kartach Pisma Świętego.
 
Dlatego też temat ten w postaci wykładów i pytań wokół Biblii starali się zaprezentować miejscowi bracia usługujący oraz zaproszeni kaznodzieje w osobie: Krzysztofa Kwietnia- pastora Kłodzkiego Zboru, Jakuba Michalaka- lidera grupy Gimnazjalnej z Zabrza, Jacka Sobieraja- nauczyciela Szkoły Niedzielnej oraz lidera grupy Gimnazjalnej z Lubina oraz Roberta Bartlewskiego i Jana Stypuły, braci usługujących ze zboru Kłodzko.
 
Młodzież obecna na zjeździe również nie pozostawała bierna, poprzez aktywne uczestnictwo w pracy w grupach starali się odpowiedzieć sobie na poniższe zagadnienia. Jaki powinien być chrześcijański gimnazjalista w domu? Co powinno go cechować, gdy znajduje się w szkole? Jak powinien służyć Bogu, gdy znajduje się zborze?
Czas na zjeździe szybko płynął i tym razem, także pogoda dopisała znakomicie, co pozwoliło w sobotnie popołudnie udać się gimnazjalistom na wycieczkę po Kłodzkiej starówce.
Wieczór był już czasem podsumowania zjazdu, bo przecież poranne nabożeństwo w niedzielę to głośny „dzwonek” sygnalizujący czas by opuszczać Kłodzko i wracać do domu.
Jednak tego sobotniego wieczoru wiele serc mogło skorzystać z okazji by w modlitwie przed Bożym obliczem złożyć z siebie swe ciężary oraz wszystko to, co w jakiś sposób ogranicza w służbie dla Chrystusa.
 
Wspólne niedzielne nabożeństwo przyniosło dziękczynienie za spędzony czas w Kłodzku oraz mocną zachętę do życia w świętości z Bogiem dla każdego uczestnika zjazdu.
Mimo że minęło już dni od tego spotkania, miło było usłyszeć słowa od niejednego gimnazjalisty z bliska i daleka „ eh wujek… jednak było super na zjeździe!”…
 
Tym akcentem zakończył się XXII Zjazd Gimnazjalistów.