Za wszystko dziękujcie

09-12-2018 19:15 (Niedziela) - 31-12-2018 23:15 (Poniedziałek)

W nabożeństwie dziękczynnym usługiwali bracia Krzysztof Kwiecień (pastor kłodzkiego Zboru) oraz Wiesław Janik (pastor zboru ChWZ Lubin). Tekstami przewodnimi w naszym rozważaniu były następujące fragmenty Słowa Bożego: 3 Księga Mojżeszowa, rodział 23 (cały).

 

 

Psalm 50 14:15

Ofiaruj Bogu dziękczynienie I spełnij Najwyższemu śluby swoje!
I wzywaj mnie w dniu niedoli, Wybawię cię, a ty mnie uwielbisz!

Psalm 23:1–6

 1. Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie.
 2. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie.
 3. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości Ze względu na imię swoje.
 4. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną,
  Laska twoja i kij twój mnie pocieszają.
 5. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich,
  Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się.
 6. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą Przez wszystkie dni życia mego.
  I zamieszkam w domu Pana przez długie dni.

Ps. 103:1-5

 1. Dawidowy. Błogosław, duszo moja, Panu I wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu!
 2. Błogosław, duszo moja, Panu I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!
 3. On odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje.
 4. On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością.
 5. On nasyca dobrem życie twoje, Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja.

Ef. 5:20
Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa,

1Tes. 5:18
Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.

1 Tym. 4:3-5,

 1. Którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów,
  które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem.
 2. Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, i nie należy odrzucać niczego,
  co się przyjmuje z dziękczynieniem;
 3. Albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę.