III Zjazdu Studentów (refleksje) / 2012

Refleksja uczestniczki konferencji

Od 21 do 23 września 2012 roku w Kłodzku odbył się III Zjazd Studentów i Młodzieży Pracującej. Wersetem przewodnim Zjazdu był fragment z Listu do Efezjan: W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego (Efez. 6, 10).

Około 80 uczestników przyjechało z różnych miejscowości, począwszy od najbliżej położonych – Wrocławia, Legnicy, Lubina czy Polkowic, poprzez Lubsko, Trzebinię, Świebodzin, Gorlice, Łódź, aż po Niemcy (Marktredwitz). Po przyjeździe, przy rejestracji, na uczestników czekała pierwsza miła niespodzianka – pamiątkowa zakładka. Dzięki niej można było zapoznać się z tematami konferencji oraz celami, które jej przyświecały.

Myślę, że wszystkie założenia poczynione przed Zjazdem zostały z Bożą pomocą zrealizowane. Mogliśmy wzrastać duchowo, poznawać Boga i Jego Słowo, uczyliśmy się, jak rozpoznawać wolę Bożą, rozważaliśmy Biblię i proroctwa zapisane na jej kartach. Modliliśmy się o błogosławieństwo, mądrość i siłę pochodzącą od Ducha Świętego przed nowym rokiem akademickim i w codziennej pracy. Oczywiście, mogliśmy również spędzać czas w gronie znajomych i przyjaciół, którzy należą do Jezusa. Jak zawsze od Pana, Boga, dostaliśmy w obfitości!

Słowem Bożym dzieliło się kilku braci. Jako pierwszy usługiwał brat Robert Bartlewski z Kłodzka, który przeprowadził analizę greckich słów definiujących potęgę mocy Jezusa Chrystusa i mówił o tym, że Bóg ma moc nad każdą rzeczą w życiu człowieka. Piątek, jako pierwszy dzień Zjazdu, był także dniem zapoznania się ze sobą. W parach dowiadywaliśmy się o sobie różnych rzeczy, aby na koniec przedstawić wszystkim osobę, którą właśnie poznaliśmy. Każdy musiał opowiedzieć o przedstawianej przez siebie osobie, podając jej imię, wiek, informację o tym, czym dana osoba się zajmuje oraz coś miłego na jej temat. W ten oto sposób pierwszy dzień dobiegł końca, a pozostały czas upłynął na luźniej społeczności i rozmowach.

Sobota była dniem bardzo błogosławionym. Na początku mogliśmy wysłuchać wykładu brata Zachariasza Brusiło z Zabrza. Brat ten mówił o dziale teologii zwanym eschatologią. Wskazywał na częste błędy zawarte w teologii zastępczej, która stawia Kościół na równi z Izraelem. Kolejnym mówcą był brat Jarosław Domieniuk z Legnicy. Poruszył on temat życia w Kościele, życia, którego jednym z głównych elementów jest oddawanie czci Ojcu Niebieskiemu w duchu i w prawdzie. Wiele cytowanych fragmentów Słowa Bożego i świadectw przytoczonych w tej usłudze przemawiało do serc słuchających. Przy okazji tego wykładu został poruszony także temat trychotomii, czyli złożoności człowieka (duch, dusza, ciało). Następnie odbyła się praca w grupach poświęcona tematowi poruszonemu przez brata Krzysztofa Kwietnia, czyli życiu z Panem Bogiem – człowiekowi duchowemu, duszewnemu i cielesnemu. Dostrzegliśmy wyraźną różnicę między życiem według ducha a uleganiem zmysłom i emocjom, które leżą w rejonie duszy. Ostatnią społecznością w tym dniu był wieczór świadectw – odbył się on przy wyświetlonym na projektorze ognisku multimedialnym. Swoją drogą to poza ciepłem i dymem niczego mu nie brakowało – na ścianie tańczyły płomienie ognia, z głośników wydobywał się trzask palonego drewna… a młodzież dzieliła się pieśniami i świadectwami tego, jak Pan prowadził ich w wyborze studiów, pracy i jak pomagał w rozmaitych sytuacjach ich życia.

Niedzielę, jako ostatni dzień Zjazdu, spędziliśmy razem z członkami kłodzkiego Zboru. Brat Krzysztof Kwiecień miał usługę na temat darów Ducha Świętego, a dokładniej o rozsądzaniu proroctw. Usługiwał również brat Zachariasz Brusiło i doprowadził Zbór do wspaniałej modlitwy. Po nabożeństwie słychać było gwar ostatnich rozmów, aż stopniowo, stopniowo… wszyscy rozjechali się do swoich domów. I choć z jednej strony towarzyszył temu pożegnaniu żal i smutek, że tak szybko nastał koniec tak błogosławionego czasu, to z drugiej strony towarzyszyła mu wielka radość ze wspólnie spędzonego czasu w Bożej obecności.

Nie sposób też nie podkreślić wspaniałego zaplecza gastronomicznego. Ciocie zza „kuchennego okienka” postarały się bardzo, a Pan prawdziwie błogosławił ich ręce, kiedy gotowały. Sama widziałam, jak szybko znikały kotlety, niektóre osoby sięgały po drugą dokładkę! Za cały czas konferencji, za każdą osobę, która miała swój wkład w jej organizację, za Boże błogosławieństwo i Jego obecność niech płynie chwała naszemu Panu!

Marta Siebert
Źródło artykułu:DPŻ 5/2012
Zobacz również inne materiały dotyczące III Zjazdu Studentw i Młodzieży Pracującej.