Spotkanie z misją w Ugandzie / 2013

28-04-2013 10:00 - 12:00 (Niedziela)

Z radością pragniemy poinformować o przeprowadzonych akcjach pomocy w Ugandzie w 2012 roku. Cieszymy się, że znów wiele tam mogło się dokonać dzięki pomocy Polaków. 

Organizując tę pomoc razem z Darczyńcami, wykonujemy Bożą wolę i robimy to, co się Panu Bogu podoba. Czytamy o tym, m.in. w księdze Izajasza 58:6-7 ”Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać. Dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków.”

W Ugandzie spotykamy się z wielką biedą i ogromnymi potrzebami, szczególnie w zakresie rozmaitej pomocy sierotom, wdowom i młodzieży w zdobyciu wykształcenia. Nie jest łatwo zdecydować, komu należy pomóc, a komu niestety trzeba odmówić z powodu niewystarczających środków. Jednakże dziękujemy Panu Bogu za to, co może być tam zrobione dzięki przychylności polskich Darczyńców.

Już pięć szkół podstawowych i przedszkoli otrzymuje regularne wsparcie z Polski, które umożliwia ich funkcjonowanie. Znajdują się w Kaihurze, Kyenjojo, Misandice, Kidoomi i Nyakogongo. Były tam zakupione w ubiegłym roku ławki, mapy oraz przybory szkolne dla dzieci. Radujemy się, że możemy mieć w tym udział, ponieważ te szkoły są chrześcijańskie, a oprócz wiedzy o świecie, dzieci są również uczone naśladowania Jezusa Chrystusa.

Więcej szczegółów na stronie 
http://uganda.info.pl