XVI Zjazd Gimnazjalistów / 2010

XVI Zjazd Gimnazjalistów odbył się w dniach 14 – 16 maja br. Wzięło w nim udział ok. 90 osób, które przyjechały do Kłodzka praktycznie z całej Polski. Tematem zjazdu był fragment z Ewangelii Mateusza 5,8: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Głównymi wykładowcami byli: pastor zboru w Kłodzku – brat Krzysztof Kwiecień, koordynator ChWZ ds. Gimnazjalistów – brat Jarosław Domieniuk ze zboru w Legnicy oraz brat Jan Stypuła (Kłodzko) i Aleksander Jawdyk (Legnica).

Bracia w głównej mierze odnosili się do wersetu przewodniego, mając na celu pokazanie i uświadomienie słuchaczom tego, czym jest grzech, jakie są jego skutki oraz to, że bez Jezusa samemu trudno jest z nim walczyć. Przedstawiano też jakie zagrożenia duchowe czyhają na młodych ludzi w tym świecie.

Wykłady były bardzo budujące i większość osób odczuwała, że to słowo jest skierowane właśnie do nich. Brat Krzysztof Kwiecień najczęściej odwoływał się do miejsca zapisanego w II Liście do Tymoteusza 2,22: Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.

Oprócz głoszonego Słowa, młodzież z poszczególnych zborów dzieliła się tym, co przygotowała. Dzięki temu można było wysłuchać wielu pięknych i budujących pieśni, opowiadań i wierszy, a także wziąć udział w różnego rodzaju quizach.

W sobotę część uczestników zjazdu, wraz z miejscowymi braćmi pojechała na ewangelizację do ośrodków wychowawczych, by móc głosić tamtejszej młodzieży żywą ewangelię oraz dzielić się świadectwami i pieśniami.

W tym czasie pozostali, pod okiem opiekunów, pilnie rozwiązywali różne krzyżówki, rebusy i zagadki biblijne nawiązujące do tematu zjazdu. Wykonywane były też plakaty na temat zachęcenia ludzi do pójścia na Bogiem.

Po powrocie grupy będącej na ewangelizacji, można było usłyszeć świadectwa o tym, jak Pan działał i otwierał serca słuchających w ośrodkach opiekuńczych.

Wspaniałym czasem były również modlitwy, podczas których niejeden z uczestników zjazdu mógł odnowić swoje relacje z Bogiem lub też nawiązać je po raz pierwszy. Wszyscy odczuwali Bożą obecność, szczególnie podczas modlitwy o oczyszczenie i chrzest Duchem Świętym. Był to cudowny i niezapomniany czas społeczności z Bogiem, czas w którym tak wiele młodych serc chciało powierzyć swoje życie Jezusowi i pójść za Nim.

Świadectwa były również ważnym elementem zjazdu. Niektórzy wujkowie i ciocie opowiadali o swoim nawróceniu. Jedna z sióstr mówiła świadectwo o tym jak w dzieciństwie pokłóciła się ze swoim bratem i z upływem lat rosła w niej coraz większa niechęć do niego. Gdy się nawróciła Duch Święty kładł jej nacisk na tą sprawę i dzięki łasce Bożej po wielu latach sporu mogła pojednać się ze swoim bratem.

Trzy dni zjazdu minęły bardzo szybko i czas rozstania zbliżał się nieubłaganie. W niedzielę po wspólnym nabożeństwie i obiedzie, szczęśliwi i pełni wrażeń uczestnicy zjazdu stopniowo opuszczali budynek kłodzkiego zboru z nadzieją, że niedługo spotkają się ponownie.

Za wszystko niech będzie chwała naszemu Panu!

Uczestnik zjazdu – Hubert Śledź (Świebodzin k/Tarnowa)