Misja Nadziei

W dniu 22 października 2013 o godzinie 15.00 zespół ewangelizacyjny naszego Zboru wziął udział w szczególnym spotkaniu o charakterze ewangelizacji i służby pocieszenia w Oddziale Medycyny Paliatywnej w Polanicy-Zdroju przy Specjalistycznym Centrum Medycznym. W spotkaniu wzięli udział zarówno pacjenci w/w oddziału oraz personel i przedstawiciele władz Specjalistycznego Centrum Medycznego. Wśród zaproszonych gości nie brakło także rodziny pacjentów szpitala. Spotkanie  kształtowało się głównie wokół koncertu pieśni chrześcijańskiej, głoszonego Bożego Słowa oraz świadectw Bożego działania.